Skip to main content

Socialt ansvar

Vi sætte mennesker og fuglenes velfærd først

Sådan tager vi ansvar

Falkecenter Samsø har påtaget sig et betydeligt socialt ansvar på flere måder.

1

Dyrevelfærd

På Falkecenter Samsø værner vi om fuglenes trivsel og velfærd, denne sikres via virksomhedens velfærdspolitik for, hvordan centrets dyr holdes, trænes og plejes.

2

Støtter udsatte grupper

Rovfugle og uglerne har en relationsskabende og terapeutisk virkning på os mennesker. Samarbejdet med fuglene kan skabe meningsfulde og givende oplevelser for mennesker, hvor vi ser forbedret livskvalitet, fremmet sundhed, selvværd, glæde og velvære – særligt for udsatte borgere uanset alder.

3

Socialt ansvar & medarbejdere

Her arbejder vi i et team, hvor man altid kan føle sig velkommen og værdsat. Med intuitivbaseret ledelse skabes en dynamisk og ansvarsbevidst virksomhed, hvor der er plads til alle.

Meningsfulde oplevelser med fuglene

Når vi taler om rovfulge, er det vigtigt at understrege, at uanset alder, baggrund, køn eller andre karakteristika, så er ønsket altid at skabe en meningsfuld og mindeværdig oplevelse. Alle kan være med og alle kan få en god oplevelse, uanset om du ønsker at komme helt tæt på eller se med på afstand. 

Udtalelse

Vesta RAM Krisecenter

Det har virkelig været en gave for mødre og personale at se en udvikling i børnenes modighed og selvtillid fra starten af eventet til slutningen. Børnene lyttede opmærksomt, engagerede sig i opgaven om at holde og flyve med fuglene. Som en ekstra bonus prøvede mange af mødrene også deres grænser af og satte et godt eksempel for deres børn.

Vi er meget taknemmelige over, at kunne have givet en uforglemmelig oplevelse til vores børn og kvinder, som de kan tage med sig hele livet 🙏

Indsamling under event

Falkonerskolen For Udsatte Børn og Unge

På Horsens Middelaldermarked 2023 samlede vi ind til projektet Falkonerskolen For Udsatte Børn og Unge

Falkonerskolen For Udsatte Børn og Unge” er et projekt, der sigter mod at give udsatte børn og unge muligheden for at arbejde med og lære om rovfugle som en måde at styrke deres personlige udvikling og samhørighed. Dette projekt kombinerer falkonering og naturundervisning og sigter mod at skabe en meningsfuld og positiv indvirkning på deltagerne

Oplevelse for unge

Falkejagt som valgfag

Hver onsdag kommer falkejagt valgfagseleverne og lærer at flyve med rovfuglene. Vi træner koncentration, timing, teamwork, samarbejde, empati og fokus.

Eleverne lærer ikke kun om rovfugle og falkejagt, men de udvikler også vigtige færdigheder som koncentration, timing, teamwork, samarbejde, empati og fokus gennem deres oplevelser. Disse færdigheder kan have værdi ud over deres deltagelse i falkejagt og kan overføres til andre områder af deres liv, såsom uddannelse, karriere og personlige relationer.

1) Dyrevelfærd – fuglenes trivsel og velfærd

Alle vores dyr skal leve under de bedste forhold

På Falkecentret er det vigtigt at de enkelte dyr er velafbalancerede og har et godt liv. Rovfugle og ugler har forskellige behov, sind og temperament, hvorfor de bor, trænes og fodres efter fuglenes individuelle behov. Alle fugle analyseres nøje, og der tilpasses løbende trænings- og foderforhold, for at bibeholde den mest optimale kondition og levevis for den enkelte fugl. 

Det er meget centralt, at der dagligt tages højde for, hvilket foder der serveres, samt hvordan maden tilbydes til fuglen. Dette sikrer at fuglene hverken er underernæret eller overvægtige, samt at de bliver stimuleret fysisk og mentalt.

Alle fugle trænes til at have tillid og ro i samarbejdet med falkoneren og til publikum, så der ikke opstår stress og ubalance. Alle fugle har hver deres individuelle ”interesse” for motion, hvorfor der i det daglige program er tilpasset tid til hver enkeltes krav og behov.

Vi informerer altid vores besøgende om vigtigheden af dyrevelfærd, og den nødvendige respekt der skal være mellem dyr, mennesker og naturen.

Centralt for Falkecentret er at vi i virksomhedens 14 år altid har benchmarket med andre branchekollegaer, taget på inspirations ture, og altid været åben for at fremvise centrets hold af dyr. Kommer der kritisk indstillede gæster, bliver alle altid tilbudt en god dialog og fremvisning. Vi ønsker absolut åbenhed omkring vores dyrehold.

2) Støtte udsatte grupper – særligt børn og unger

Livsbekræftende at gøre en forskel for andre

Falkecenter Samsø har udviklet et unikt program for udsatte borgere, hvor formålet er at fremme borgernes selvværd og ruste dem, via konkrete værktøjer i arbejdet med deres sind, til at fungere i samfundet.

Konceptet hedder Falkonerskolen, der tilbyder forløb med rovfugle og ugler der alle har en terapeutisk virkning, der giver relationsskabende oplevelser gennem dyrets unikke og forskelligartet væsner, hvor følelser som empati og ansvar trænes.

Falkonerskolen har forskellige tilbud af undervisning, og via en pædagogisk vurdering i samarbejde med interessent, sammensættes et forløb, lige fra enkeltstående sessioner til længere forløb. Falkonerskolen inddrager deltagerne i et unikt og anderledes univers. Her er deltagerne selv falkoner og skal lære om falkonerfaget.

Først gennemgår vi sikkerhed og hvordan vi agerer respektfuldt med og omkring fuglene. Dette er vitalt for, at vi sammen kan samarbejde og flyve med fuglene.

På Falkecenter Samsø har vi 10 års erfaring med at arbejde med udsatte borgere, børn og unge, også behandlingskrævende med diagnoser som ADHD og autisme mv. Vi har stor indsigt i at skabe tillid og være med til at flytte grænser og overbevisninger. Vi har mange tilbagemeldinger om øget selvværd, mindsket angst, at turde overskride grænser, og at samarbejde i et team kan være rigtig sjovt.

Vi har arbejdet med grupper og enkeltindivider, i både fortløbende undervisning og i enkelt dags sessioner. Vi ved fra vores lange erfaring med undervisning, at de får oplevelser for livet, ikke kun i forhold til at blive styrket som menneske, men at undervisningen også åbner deres naturforståelse og at naturen, fuglene og vejret alle er kraftfulde elementer til at højne humøret og glæden i livet.

Årligt har vi ca. 300-400 elever igennem Falkonerskolens program.

3) Medarbejdere og frivillige

Fornemmelses­kompetencer i praksis er med til at skabe vores succes

På Falkecentret er der plads til alle. Her er det vigtigt at der er høj trivsel og et fælles ansvar, hvor alle er ansvarlige for at vi sammen driver Falkecentret.

Alles opgaver er lige vigtige, og alle har ansvar for at se og være opmærksomme på hinanden. For Falkecenter Samsø er det med til at højne et godt og sundt arbejdsmiljø, hvor der er god tone med ordentlighed og respekt for hinanden og hinandens arbejdsopgaver.

Virksomheden arbejder ud fra intuitivbaseret ledelse, hvorfor mavefornemmelse, ærlighed og det at kunne tale frit, er centralt i vores hverdag.

Intuition og mavefornemmelse er uundværligt når vi arbejder med rovfugle, her skal vi alle altid være parate til forandring og der kan opstå nye dynamikker og situationer vi skal være beredte på at håndtere.

Derfor trænes alles intuition og mavefornemmelse dagligt, og denne er med til at skabe fundamentet for en god hverdag, og en kompetence i at læse og forstå den dynamik der er hos fuglene, mellem fugle og mennesker, mennesker til mennesker og medarbejdere og kunder i mellem.

Fornemmelses­kompetencerne i praksis er med til at skabe vores succes – at vi dagligt taler om at være opmærksom og give plads til det impulsive, mestre balancen mellem fornemmelse og rationalitet i en hyper kompleks sammenhæng – sådan er fuglene og derfor skal vi også være det. Det giver absolut det bedstes resultat, når hver enkelte medarbejders intuition står som den øverste leder, når vi arbejder individuelt. Dette lykkes når vi alle søger at skabe en fælles succes, nemlig at være nærværende med vores dyr, hinanden, vores gæster og kunder.

Falkecenter Samsø arbejder aktivt på at agere og opføre sig ansvarligt, at ville gøre en forskel i den måde vi leder og driver virksomhed. Vi vil tage ansvar for vores aktiviteter og arbejder for at fremme livsglæden og kvaliteten hos både vores medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere, nærmiljø og ikke mindst vores dyr.

Som virksomhed synes vi det er vores samfundsansvar at tage ansvar for udsatte borgere der ikke kan, eller har mulighed for, at varetage et almindeligt fuldtidsjob. Derfor ønsker vi, i så vidt omfang som muligt, at give en håndsrækning til de mennesker, der står udenfor arbejdsmarked. Eks. ledige der har brug for nedsat tid, særlig omsorg, eller har brug for at blive opkvalificeret, afklaret eller at få en deltidsansættelse.

Falkecenter Samsø ønsker at fastholde og passe på vores medarbejdere. At forebygge, så medarbejderen ikke nedslides men derimod styrkes mentalt som fysisk og socialt.

Her arbejder vi i et team, hvor man som medarbejder altid kan føle sig velkommen og værdsat.