TEAMBUILDING

REWILDING FALCONRY TEAMBUILDING

Søger du en unik oplevelse med dine kollegaer, der vil styrke jer socialt, fagligt og personligt? Tør i at have naturens bedste jægere helt tæt på kroppen? Kan I finde tilliden og modet til at samarbejde med dem?  

Så skal jeres næste teambuilding event være hos Falkecenter Samsø, hvor arbejdet med de store rovfugle vil give jer en helt unik og super fed oplevelse. 

TEAMBUILDING MED OG UDEN MINDFULNESS OG YOGA

Vi tilbyder to forskellige versioner af Rewilding Falconry Teambuilding programmet:

Rewilding Falconry Teambuilding: 

Et tre-timers event, hvor kursisterne vil arbejde med at håndtere rovfuglene, flyve dem og lave samarbejdsøvelser. Eventet er inkl. kaffe, the og vand. 

Mindful Rewilding Falconry Teambuilding:  

Et syv-timers event, som starter ud med undervisning i yoga og mindfulness og foredraget “Pausen”, hvorefter kursister lærer at håndtere rovfuglene, flyve med dem i samarbejdsøvelserne, og har et større fokus på refleksion om hvordan erfaringerne kan overføres til kursisternes privat og arbejdsliv. Eventet er inkl. frokost, kaffe, the og vand. 

Begge Teambuildings tilbud er for hold i størrelsen 10-20 personer. 

LÆRING OG UDVIKLING I CENTRUM

Rewilding Falconry Teambuilding er centreret omkring specifikke læremål, som danner basis for de øvelser I bliver taget igennem: 

  –  At være bevidst tilstede i Nuet 

  –  Udvikle en bevidsthed omkring sin energi og tilstand, og hvordan den påvirker samarbejdet 

  –  At tage sin plads og give plads til hinanden 

  –  At mærke sine grænser og udfordre dem sammen

De erfaringer I vil få som team, kan I nemt tage med hjem og bruge I jeres privat- og arbejdsliv.  

ROVFUGLENE SOM SPEJL

Rovfuglene afspejler hurtigt dem som arbejder med dem, de er af natur meget intuitive og har en unik evne til at fornemme deres omgivelser. 

Hvis kursisten er rolig, kan slappe af i situationen og er til stede i nuet, vil fuglen lettere samarbejde, da de hurtigt afkoder de signaler der sendes af kursisten. Hvis kursisten derimod er urolig, bange eller utryg, kan rovfuglene reagere på det, ved ikke at føle sig tryg til at flyve til deres handske.

På samme måde når vi flyver fuglen, vil kursistens evne til at påtage sig autoritet og vise tillid blive afspejlet i samarbejdet. 

Med vores mange års erfaring, støtter og hjælper vi de kursister der følger sig udfordret. De mest udfordret kursister er typisk også dem som får de største wow oplevelser.  

NUET

Rewilding Falconry Teambuilding giver dig træning i at være fuldt ud tilstede og bevidst i Nuet, hvilket er vigtigt, når man arbejder med rovfuglene. Et godt samarbejde kræver, at man er mentalt til stede, at ens fokus er på opgaven og ikke på de mange andre ting, der kan fylde i ens hverdag. At være bevidst tilstede i Nuet er helt centralt i mindfulness disciplinen, hvor man er i en sindstilstand af skærpet fokus, fri for fordomme, fri for forudindtaget forventninger og med en bevidsthed omkring sine omgivelser og indre reaktioner på udfordringer. 

At lære at være i Nuet giver en et overskud af energi, reducere stress og forbedre ens livskvalitet, plus at det er et meget behageligt sted at være.  

BEVIDSTHED OM ENERGI OG INDRE TILSTAND

Via simple åndedræts teknikker og praktiske øvelser lærer deltageren at være bevidst om sit eget kropssprog og sin egen udstråling, hvilke påvirker gruppens dynamik.

Individets udstråling er vital for gruppens samspil. Udviser vi store fleksibilitet, tillid og respekt for at nå resultatet opstår der endorfiner af opløftet hed, energiboost og succes.

At udvikle en bevidsthed omkring sine følelser, tanker og den energi man udsender er en meget vigtig evne at besidde. Mange mennesker agerer ofte ubevidst, når de møder udfordrende situationer, og reagere derfor ofte uhensigtsmæssigt. 

Denne tendens kaldes også for et amygdala hijack, hvor vi specielt i en stress eller frygt tilstand reagerer meget instinktivt, da vores krybdyrhjerne ofte kan tage over, hvilket resulterer i, at vi reagerer baseret på vores dybtliggende fight, flight og freeze mønstre. 

Samarbejdet med rovfuglene vil ofte trigge disse dybe reaktionsmønstre i højere eller mindre grad, men ved at blive bevidst om disse reaktioner i vores indre tilstand kan vi vælge, hvordan vi reagerer på dem, og med hvilken energi vi svarer tilbage med og sætter ind i samarbejdet. 

AT TAGE OG GIVE PLADS

I teamet er der ofte mange forskellige dynamikker, der kan forbedre eller hindre et godt samarbejde. Fuglene afkoder hurtigt et evt. manglende gruppespil. 

En dynamik, som vi arbejder med i teambuilding øvelserne, er at tage sin plads og give rum til at de andre i teamet kan tage deres plads. Dette kan være udfordrende, da vi er forskellige personlighedstyper, som har forskellige naturlige tendenser hvad angår dette. 

Når vi flyver rovfuglene imellem os, er det vigtigt, at der er en god energi, flow og synergi i teamet, da dette vil gøre det nemmere for rovfuglene at samarbejde med os. Rovfuglene vil tydeligt afspejle manglende lederskab eller uklar kommunikation i teamet. 

Træningen med fuglene er fantastisk til, at vi lærer at sætte vores særinteresserer til side for at fremme helheden.

AT MÆRKE OG UDFORDRE SINE GRÆNSER

Rovfuglene er meget selvstændige væsner, og er i deres kerne asociale og umulige at tæmme fuldstændig. Nogle deltagere vil mærke deres grænser og føle sig utrygge, når de for første gang står næse til næb. 

Ved at udvise rovfuglen tillid, trække vejret bevidst og slappe af vil man udfordre denne instinktive frygt, og lære at være med den.  

Via læring om risikotagning styrker vi trygheden mellem os og vi overskrider nemmere vores forudindtaget grænser om, hvad vi kan og hvad vi er gode til. 

Ved at succesfuldt udfordre sine grænser kan man føle det kæmpe rush, der kommer, når man overkommer noget udfordrende. 

MINDFULNESS OG YOGA

I vores 7 timers Rewild Falconry Teambuilding program starter dagen ud med undervisning og træning i basale mindfulness og yoga teknikker.

At kombinere de to discipliner, falkoner og mindfulness, danner et specielt tydeligt læringsfelt, erfaringer og uforglemmelige oplevelser.  

Det lyder nok lidt skørt at sammensætte yoga og flyvning med rovfugle, men når kursisterne har fået fokuseret ”hovedet” og alle er vel ”landet” via Karens fantastisk yoga, kan jeg som falkoner instruktør lære jer dobbelt så meget på den halve tid. Dvs. at I når meget længere i selvstændig flyvning med rovfuglene – lige fra høge, ugler og ikke mindst de store ørne. 

Vi garenterer en sjov, facinerende og meget anderledes dag som I som team altid kan mindes med glæde.  

KAN TILPASSES JERES LÆRINGSMÅL

Begge former for teambuilding kan tilpasses jeres læringsmål og fokusområder. Samarbejdet med rovfuglene har utroligt meget at byde på, og der kan fremhæves mange forskellige perspektiver og læringer, som I kan tage med hjem. 

Vi kan også lave et program tilpasset dit ledelseskursus eller forløb, hvor vi integrerer de ledelsesprincipper, som du har fokus på, ind i øvelserne og reflektionen.  

KOM TIL SAMSØ!
ELLERS KOMMER VI UD TIL JER!

Afholdes kurset på Falkecenter Samsø vil kursisterne også have mulighed for at komme “behind the scenes” se hvor fuglene opholder sig mv., og få et indblik Louises liv som iværksætter og falkoner med 25 rovfugle. Der gives selvfølgelig masser af tid til spørgsmål og fremvisning.  

Det er også muligt at booke os til at komme ud til jer under de rette forhold, dvs. hvor der er et åbent naturareal et stykke væk fra en veje, og gerne 5 km. Væk fra større hoved – og motorvej.

SAMARBEJDS-
PARTNER

FORPLEJNING, OVERNATNING & TEAMBUILDING

Som noget nyt tilbyder vi “hele pakken” i samarbejde med Aarhus Hostel, hvor I kan booke kursus faciliteter, forplejning og overnatning kombineret med Teambuilding med os.

På Sjælland samarbejder vi ligeledes med Esrum Kloster.

KONTAKT

SKRÆDDERSYET PROGRAM

Har du lyst til at høre mere om vores teambuildning, som vi gerne tilrettelægger ud fra jeres program, tema og fokus. Så kontakt os på mail info@falkecenter.dk eller tlf. 50889380.

Pris starter fra kr. 16.000,-

Vi glæder os til at arbejde sammen med jer, og drage jer ind i det fantastiske og fascinerende univers af i samspillet mellem yogaen, meditationen og fuglene.


Louise Vedel, Falkoner
Karen Loy, Coach & Yoga Instruktør

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com